Boban Pauković

Izjava o varstvu osebnih podatkov

 

Politika varovanja osebnih podatkov

Boban Pauković s.p. spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene s svojega spletnega mesta obdeloval v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov, in elektronskega komuniciranja. S to izjavo Boban Pauković določa politiko obdelovanja osebnih podatkov o uporabnikih spletnega mesta bobanpaukovic.com

Zakonitost obdelave osebnih podatkov

Obdelava temelji na osebni privolitvi uporabnika spletnega mesta bobanpaukovic.com. Šteje se, da uporabnik, ko vnese svoje podatke v spletni obrazec z namenom registracije, kontakta in/ali nakupa storitev, ki jih na spletnem mestu ponuja Boban Pauković, s tem podaja soglasje, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene, ki jih je izbral in potrdil na spletnem obrazcu. Pri naročanju storitev je podlaga za obdelavo osebnih podatkov lahko tudi pogodbeno razmerje.

Obseg obdelovanja osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Boban Pauković se kot upravljalec zavezuje ravnati v skladu z načelom sorazmernosti, zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno izvajanje storitev, ki jih je uporabnik na spletnem mestu naročil in za namene za katere je uporabnik podal osebno privolitev. Podatki v registrskem obrazcu so: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka in dana dovoljenja uporabe podatkov elektronskega naslova za druge namene. Pri posamezni vrsti storitve, ki jo uporabnik izbere in naroči, je navedeno kateri dodatni podatki se zbirajo. Pri tem je obseg podatkov, ki se zbirajo, omejen na minimalen nabor, ki še omogoča izvedbo storitve.
Namen obdelave je izvedba storitev pod pogoji s katerimi se je uporabnik ob naročilu seznanil in jih sprejel. Uporabnik lahko na registracijskem obrazcu označi, da dovoljuje uporabo osebnih podatkov za druge namene. Pri tem mora uporabnik potrditi posamezen namen uporabe tako, da klikne na posamezno vrsto namena (neprisiljena potrditev).

Pravice uporabnikov

Uporabnik ima v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo EU (2016/679) pravico zahtevati: dostop oz. seznanitev, popravek, izbris ali omejitev obdelave za svoje osebne podatke, ki so predmet obdelave pri obdelovalcu. Prav tako ima uporabnik pravico podati ugovor o obdelavi in pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov. Uporabnik lahko sam kadarkoli na registracijskem obrazcu uredi (dovoli ali zavrne) uporabo podatkov za druge namene (kot je opravljanje storitev). Prav tako lahko uporabnik kadarkoli pisno ali na drug način (npr. po telefonu, preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov preneha uporabljati njegove osebne podatke za druge namene.
Uporabnik pa ne more zahtevati prenehanje uporabe ali brisanja osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje na zakonski ali pogodbeni podlagi in so nujni zaradi zakonitega izvajanja storitev.

Varovanje osebnih podatkov

Boban Pauković spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo osebne podatke pridobljene na spletnem mestu skrbno varoval v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti. Pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih uporabljal za drug namen, kot je opravljanje storitev, ki jih je naročil uporabnik, ali za druge namene kot je bila podana osebna privolitev uporabnika. Boban Pauković lahko osebne podatke uporabnikov svojega spletnega mesta razkrije le na podlagi zakonske osnove, v primeru preiskave ali zaščite pred delovanjem, ki bi bilo škodljivo zanj.
Na spletnem mestu obstajajo določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z s.p., zato upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji oz. prijavi na e-obvestila na spletnem mestu.

Rok hrambe osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki so predmet obdelave na spletnem mestu bobanpaukovic.com, se bodo obdelovali in hranili le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posredovani. Po izpolnitvi namena obdelave upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. anonimizirani. Roki hrambe so odvisni od vrste storitve, ki jo je uporabnik naročil na spletnem mestu.

Poročanje o kršitvah varnosti osebnih podatkov

Boban Pauković bo skladno z veljavno zakonodajo morebitne incidente (vdore v sisteme in druge hujše kršitve), do katerih bi prišlo pri obdelavi osebnih podatkov in bi ogrožale pravice in svoboščine posameznikov, le-te prijavil nadzornemu organu (Informacijskemu pooblaščencu) v 72 urah od trenutka, ko bi za dogodek oz. kršitev izvedel. V primeru, da bi se presodilo, da ima lahko incident velik negativen vpliv in bi lahko predstavljal tveganje za pravice in svoboščine posameznika, čigar osebni podatki so bili nezakonito obdelani, bo Boban Paukoivć obvestil tudi posameznike, katerih osebne podatke so nezakonito obdelale nepooblaščene osebe.

Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Uporabnik podatkov je Boban Pauković s.p.
Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za varstvo podatkov.

 

Boban Pauković s.p.
Ulica Rudija Papeža 3, Kranj, 4000 Kranj
Tel.: 040 605 604
E-pošta: info@bobanpaukovic.com